Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kazerne (tegenwoordig bioscoop) in Gouda

Militair Object

Kazernestraat 8
2801GK Gouda
Zuid Holland

Bouwjaar: 1841


Beschrijving van Kazerne (tegenwoordig bioscoop)

In 1841 met gebruikmaking van een deel van het 17e eeuwse Pesthuis gebouwde kazerne. Het 24 vensterassen lange, een verdieping met geknikt schilddak tellende gepleisterde GEBOUW heeft rondboogvensters en vier door lisenen gemarkeerde risalieten. Twee daarvan bevatten poorten met bossagewerk in baksteen, waarboven ronde vensters. In een der zijgevels een dergelijke poort. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 16830
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het Maria Magdalena complex, voormalig pesthuis en kazerne te Gouda

Het Maria Magdalenaconvent is een voormalig vrouwenklooster gelegen aan de Nieuwe Markt, ten noorden van het Agnietenconvent in de Nederlandse stad Gouda.

Het Agnietenconvent (nr. 21) en het Magdalenaconvent (nr. 22) in 1585 (fragment stadskaart 1585[1]

Het Maria Magdalenaconvent werd opgericht in het midden van de 15e eeuw. Het vrouwenklooster voor bekeerde prostituees[2] was gewijd aan Maria Magdalena. In 1457 kregen de zusters van het Maria Magdelanconvent diverse privliges van het stadsbestuur van Gouda, onder andere vrijdom van accijns en het recht om werkzaamheden te mogen verrichten voor derden.[3]

Na de hervorming verloor het gebouw zijn functie als kloostercomplex. De kapel werd afgebroken en op de plaats van het hoofdgebouw werd rond 1613 een pesthuis gebouwd. De kosten hiervan bedroegen ƒ 16.000.[4] Diverse onderdelen van de kapel werden gebruikt om het middenschip van de Sint-Janskerk te verhogen tot het niveau van het koor.[5]

Eind 18e eeuw was er sprake van dat het pesthuis omgevormd zou worden tot een militair hospitaal. Die plannen zijn niet doorgegaan. Nadat het gebouw in 1799 vrijkwam werd het bestemd voor het garnizoen van Gouda als kazerne.[4] In 1841 werd het bestaande gebouw uitgebreid. Het voormalige pesterf werd ingericht als exercitieterrein. Toen de kazerne in 1922 werd gesloten kwam op de plaats van dit terrein een veemarkt met hallen. In het gebouw werd het veemarktrestaurant ondergebracht.

Na het verdwijnen van de wekelijks veemarkt uit de binnenstad van Gouda werd de Nieuwe Markt in 1987 heringericht en kwam er op deze plaats een nieuw winkelcentrum. Het veemarktrestaurant werd verbouwd ten behoeve van wooneenheden, winkels en de Arcade Bioscoop. Sporen van de vroegere functies als klooster, pesthuis en kazerne zijn nog steeds in het gebouw terug te vinden.

Het pesterf

Toen het complex in gebruik was als pesthuis werden de overleden pestlijders begraven naast het pesthuis. Later werden er ook andere overledenen uit de stad begraven. Die praktijk werd voortgezet toen het gebouw inmiddels kazerne was geworden. Dat leidde tot een groot aantal klachten bij de toenmalige minister van Oorlog. De stedelijke overheid greep echter pas in ten tijde van de cholera-epidemie in 1832. Vanaf die tijd was het verboden om nog lijken te begraven op het pesterf en kon het terrein bij de kazerne gevoegd worden.[4]


Monumenten in de buurt van Kazerne (tegenwoordig bioscoop) in Gouda

De Pauw

Kleiweg 17
Gouda
PAND met gevel met fraai gesneden kroonlijst, gedateerd 1727. Consoles in de vorm van pauwen en putti. De vensters van de zolderverdieping h..

Woonhuis in Eclectische stijl

Regentesseplantsoen 30
Gouda
Inleiding Het WOONHUIS uit 1898 gebouwd in Eclectische stijl naar ontwerp van architect H.J. Nederhorst maakt deel uit van complex van twee..

Agnietenkapel

Nieuwe Markt 100
Gouda
AGNIETENKAPEL. Gotisch GEBOUW (midden XV) van drie traveeën met hoog dak en 3/8 sluiting. In de 17e eeuw tot Bank van Lening ingericht en v..

Blekerssingel 55, 56 en 57

Blekerssingel 55
Gouda
Inleiding In 1900 werd een bouwblok van drie gelijkvormige WOONHUIZEN in Eclectische stijl met stijlinvloeden van de Neo-Hollandse Renaissa..

Woonhuis in Eclectische stijl

Regentesseplantsoen 28
Gouda
Inleiding Het WOONHUIS uit 1898 gebouwd in Eclectische stijl naar ontwerp van architect H.J. Nederhorst maakt deel uit van complex van twee..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)