Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kruisbroedersklooster Voorm. kruisbroedersklooster 1585-1811: Academie van Friesland sinds 1858: Groot Lankum in Franeker

Kerkelijk Gebouw

Academiestraat 13
8801LJ Franeker (gemeente Franekeradeel)
Friesland

Bouwjaar: middeleeuwen (kapel) 1632 (Hortus) 1650 (laboratorium Hortus) 1869 (vleugel Academiestr.) 1500 middeleeuwen (kapel) 1632 (Hortus) 1650 (laboratorium Hortus) 1869 (vleugel Academiestr.)


Beschrijving van Kruisbroedersklooster Voorm. kruisbroedersklooster 1585-1811: Academie van Friesland sinds 1858: Groot Lankum

Gem. Psychiatrische inrichting. Gebouwencomplex voormalige Academie, voordien Kruisbroedersklooster. Van belang zijn aan de rechterzijde van de binnenplaats de vleugel die in 1650 gebouwd is als laboratorium bij de Hortus; pilastergevel met geblokte vensteromlijstingen en poort. Voorts de middeleeuwse kapel met klokketorentje en panden aan de Voorstraat die bij het ziekenhuis zijn getrokken, zie Voorstraat. In de zijgevel aan Vijverstraat verzameling gevelstenen. In de klokkekoepel op de vml. kapel klokje door Geert van Wou, 1548. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 15658
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De academia van Vrieslant

De Universiteit van Franeker of Academie van Friesland (Latijn: Academia Franekerensis) was van 1585 tot 1811 een universiteit in de Friese stad Franeker.

De universiteit werd in 1585 opgericht door de Staten van Friesland (tot 1604 tevens het curatorium). De Friese stadhouder Willem Lodewijk was een groot voorstander van de oprichting, waartoe in 1584 besloten werd. Rombertus van Uylenburgh, de burgemeester van Leeuwarden, zou op 10 juli 1584, de dag van de aanslag in Delft op Willem van Oranje, hebben onderhandeld over de oprichting. Er zijn destijds vier redenen aangevoerd voor het oprichten van de universiteit: het was goedkoper dan studeren in Leiden; de ouders konden beter op het gedrag van hun kinderen letten; het was goed voor de ontwikkeling van de bevolking; het geld dat de studenten zouden uitgeven bleef binnen de provincie.

Geschiedenis

Dertig jaar lang was de Academie naast de Leidse de enige universiteit in de noordelijke Nederlanden. Deze was gevestigd in het voormalige Kruisherenklooster te Franeker. Na een veelbelovend begin met groeiende studentenaantallen - vooral de theologische faculteit groeide sterk uit - stond rond 1625 de hogeschool al bekend als de suypacademie (Uit het studentenleven van destijds is het café De Bogt fen Guné overgebleven). Rond 1660 begon het tij te keren, met een kleine opleving rond 1700. In 1774 moest een grote bezuinigingsoperatie worden doorgevoerd. In 1785, bij de viering van het tweehonderdjarig bestaan, liet stadhouder Willem V verstek gaan. In 1787 werd het de hoogleraren verboden om deel te nemen aan exercitiegenootschappen. Leden van het hooglerarenkorps raakten gefrustreerd of vertrokken. Het aantal studenten daalde onrustbarend: in 1795 waren er nog maar acht overgebleven.

De oprichting van een kraamkliniek kwam maar niet van de grond. Johannes Mulder vertrok uiteindelijk naar Groningen. In 1811, onder het bewind van Napoleon, werd de universiteit bij decreet opgeheven, tegelijk met de Universiteit van Harderwijk en de Utrechtse Universiteit. Anders dan Utrecht kregen Franeker en Harderwijk nadien hun universiteit niet meer terug. Als compensatie werd in 1815 een Atheneum opgericht, maar die instelling was geen lang leven beschoren. Bij koninklijk besluit van 25 februari 1843 werd het Rijksatheneum te Franeker opgeheven. De bibliotheek van de voormalige Universteit en Academie werd overgedragen aan de Provincie Friesland en vormde daarmee de basiscollectie van de Provinciale Bibliotheek van Friesland, opgericht in 1852.[1]

Af en toe vinden er in Franeker academische promoties plaats: promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen die promoveren op een onderwerp dat met Friesland te maken heeft of die een band met Friesland hebben, mogen hun proefschrift in de Franeker Martinikerk verdedigen.

Hoogleraren- en studentenaantallen

De Universiteit van Franeker kende vier faculteiten en had in totaal 170 hoogleraren. Volgens Jensma waren het er 198; waarin het verschil zit, is onduidelijk:

In de 226 jaar van haar bestaan hebben bijna 15.000 studenten ingeschreven gestaan. Een derde daarvan was afkomstig uit het buitenland, waaronder veel Polen en Hongaren, een kwart uit andere provincies van de republiek.[2] Van de Hongaren kwamen de meesten uit het landsdeel Transsylvanië dat ook een sterke protestantse gemeenschap kende. Er zijn 2072 studenten gepromoveerd in Franeker.

In het Museum Martena zijn veel portretten van de professoren tentoongesteld. Daar is ook de voormalige xylotheek (houtmonsterverzameling) te zien, opgebouwd door de Duitse plantkundige en bosbouwer Alexander Schlümbach.

Lijst van bekende studenten en hoogleraren

Zie ook

Referenties

  1. Huizinga, J.J., (2002), 'De geschiedenis in het kort', in: J. van Sluis, (red.), PBF: de Provinsjale Biblioteek van Fryslân, 150 jaar geschiedenis in collecties, Leeuwarden (2002), pp. 9-21.
  2. Universiteit te Franeker 1585-1811. Bijdragen tot de geschiedenis van de Friese Hogeschool. Red.: G.T. Jensma e.a.. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1985. ISBN 90-6171-648-9

Bronnen

  • Encyclopedie van Friesland (1958).
  • Jensma, G. (2007) 'De universiteit te Frjentsjer, 1585-1843'. In: de Moanne, nr 10, p. 9-11.
  • Sluis, Jacob van, De Academie van Vriesland. Geschiedenis van de Academie en het Athenaeum te Franeker, 1585-1843 (2015).

Externe linksMonumenten in de buurt van Kruisbroedersklooster Voorm. kruisbroedersklooster 1585-1811: Academie van Friesland sinds 1858: Groot Lankum in Franeker

Pand onder laag zadeldak voor afgeschuind en van topschoorsteen voorzien

Academiestraat 16
Franeker (Gemeente Franekeradeel)
Hoek Vijverstraat. Pand onder laag zadeldak voor afgeschuind en van topschoorsteen voorzien.

Pand onder voor afgeschuind zadeldak met topschoorsteen

Vijverstraat 12
Franeker (Gemeente Franekeradeel)
Pand onder voor afgeschuind zadeldak. Op de verdieping zesruitsvensters. Topschoorsteen.

Diep pakhuis onder zadeldak tegen puntgevel met ontlastingsbogen

Zuiderkade 52
Franeker (Gemeente Franekeradeel)
Diep pakhuis onder zadeldak tegen puntgevel met ontlastingsbogen.

Pand onder voor afgeschuind zadeldak

Vijverstraat 8
Franeker (Gemeente Franekeradeel)
Pand onder voor afgeschuind zadeldak.

Pand met gootlijst met hoekversiering onder voor afgeschuind zadeldak

Vijverstraat 15
Franeker (Gemeente Franekeradeel)
Pand onder voor afgeschuind zadeldak. Gootlijst met hoekversiering, XIX. Drie zesruitsvensters; achtergevel met zesruitsvensters.

Kaart & Routeplanner