Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grote of Sint-Maartenkerk (Hervormde kerk) in Hallum

Kerkelijk Gebouw

Kerkpad 1
9074BX Hallum (gemeente Ferwerderadiel)
Friesland

Bouwjaar: oorspr. ca. 1100 1155 (herb. noordelijke aanbouw) eind 13e eeuw (schip, mog. ook zuidelijke aanbouw) 14e eeuw (koor) midden 16e eeuw (oostgevel kapel, kap, dakruiter) 18e eeuw (steunberen) 1865 (koorsluiting, Koarte Gaarde) 1805-'06 (h
Architect: B. Gelders (1865) Gelders B. Gelders (1865)


Beschrijving van Grote of Sint-Maartenkerk (Hervormde kerk)

Herv. Kerk. Grote gotische dorpskerk op door ringweg omgeven kerkhof, bestaande uit zes traveeën lang schip met vijfzijdige koorsluiting in 1877 vernieuwd, aanbouwen aan de vierde travee aan noord- en zuidzijde, waarvan die aan de zuidzijde door zadeldak tegen topgevel, die aan de noordzijde door zelfstandig dak door spits torentje bekroond, gedekt worden. Aan de noordzijde zeer rijke omlijsting van de vensters en klimmend boogfries aan de uitbouw, die overigens ook zeer oud tufstenen muurwerk vertoont en een restant van een oudere kerk kan zijn. In drie geledingen opgaande toren uit 1806. De kerk bezit een 18e eeuwse preekstoel, rijk gesneden met bijbehorende trap, achterschot, klankbord, doophek; drie herenbanken, groot orgel uit 1811, drie rouwborden en een groot aantal (onzichtbare) grafzerken. Orgel met Hoofdwerk en Rugwerk in 1810 door A. van Gruisen gemaakt. In 1871 uitgebreid met een vrij Pedaal door W. Hardorff. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van G. van Wou en J. ter Steghe, 1542, diam. 140,5 cm., en één van J. Noteman, 1648, diam. 120 cm. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 15618
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Grote of Sint-Maartenkerk
Kerkpad 1
Kerkpad 1
Plaats Hallum
Gebouwd in 13e eeuw
Restauratie(s) 2011
Gewijd aan Martinus van Tours
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  15618
Architectuur
Toren 1806
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Grote of Sint-Maartenkerk is een kerkgebouw in Hallum in de Nederlandse provincie Friesland.

Beschrijving

De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Martinus van Tours. Het romanogotische schip met spitsboogvensters uit de 13e eeuw heeft een noordelijke aanbouw met muurfragmenten van tufsteen (12e eeuw) en een dakruiter, de zogenaamde lytse toer. In 1464 werd tijdens de strijd tussem de Schieringers en Vetkopers de toren in brand gestoken. De zuidelijke aanbouw (15e eeuw) werd later ingericht als grafkapel en consistoriekamer. In de 18e eeuw kreeg de kerk steunberen. In 1806 werd de ingestorte (1804) zadeldaktoren herbouwd (gevelsteen boven ingang toren) met een ingesnoerde spits. In de toren hangt een klok (1542) van klokkengieters Geert van Wou en Johan ter Steghe en een kleinere klok (1648) van Jacob Noteman. De vijfzijdige koorsluiting (14e eeuw) is in 1865 vernieuwd naar plannen van B. Gelders.

Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf uit de 16e eeuw. In de kerk bevinden zich drie overhuifde herenbanken uit de 17e eeuw, een preekstoel (1773) gemaakt door Willem Groeneveld met snijwerk van Dirk Embderveld en rouwborden voor Gijsbert Arendsma van Idsinga (1760) en voor grietman van Wymbritseradeel Duco Martena van Burmania (1775). Tijdens de Franse tijd doet de zuidelijke aanbouw dienst als Garde du Corps. Het orgel uit 1811 is gemaakt door Albertus van Gruisen en is in 1871 uitgebreid door Willem Hardorff. Het verving een orgel van Albertus Antoni Hinsz dat in 1804 bij het instorten van de toren en de westgevel verloren ging. De kerk is een rijksmonument.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Grote of Sint-Maartenkerk (Hervormde kerk) in Hallum

Pand zonder verdieping onder hoog zadeldak met puntgevel aan de Hegebuorren en schildvormig beëindigde gevel aan de andere zijde

Kerkpad 13
Hallum (Gemeente Ferwerderadiel)
18e eeuws pand zonder verdieping en met hoog, pannen zadeldak. Aan de Hegebuorren puntgevel met vlechtingen. Aan de andere zijde schildvorm..

Dwarshuis onder hoog zadeldak tussen puntgevels met voorgevel met geprofileerde houten gootlijst op consoles

Kerkpad 6
Hallum (Gemeente Ferwerderadiel)
Dwarshuis onder hoog zadeldak tussen puntgevels, wellicht begin 19e eeuw. Voorgevel met geprofileerde, houten gootlijst op consoles.

Boerderij onder pannen zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen en rookkanalen in de as en met grote stal onder hoog pannen schilddak

Lytse Buorren 5
Hallum (Gemeente Ferwerderadiel)
Boerderij uit de 18e eeuw onder pannen zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen en rookkanalen in de as. Houten gootlijst op met tandlijs..

Dwarshuis onder hoog met pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels met rookkanalen in de as

Langebuorren 27
Hallum (Gemeente Ferwerderadiel)
Dwarshuis onder hoog, met pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels met rookkanalen in de as. Midden 18e eeuw. De vrijstaande puntgevel heef..

Goslingastate

Langebuorren 1
Hallum (Gemeente Ferwerderadiel)
Inleiding De BOERDERIJ op het omgrachte terrein van de voormalige Goslingastate, waaraan de naam is ontleend, is ontworpen door gemeentearc..

Kaart & Routeplanner


Foto's (6)