Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijhof (plein ten zuiden van de kerk dat vanouds bij het kerkelijke rechtsgebied behoorde) in Ferwert

Overig

Vrijhof Vrijhof 0 Vrijhof
9172ZA Ferwert (gemeente Ferwerderadiel)
Friesland


Beschrijving van Vrijhof (plein ten zuiden van de kerk dat vanouds bij het kerkelijke rechtsgebied behoorde)

Aan drie zijden ombouwd plein ten zuiden van de kerk van ouds bij de kerkvrijheid behorend. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 15613
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het Vrijhof in Ferwerd anno 2011

Het Vrijhof is een plein in het centrum van de Friese plaats Ferwerd, ten zuiden van de Sint Martinuskerk.

Beschrijving

Het Vrijhof is een plein dat oorspronkelijk in het bezit was van de kerk van Ferwerd. Het is een voorhof van de kerk, dat gebruikt werd voor wereldlijke aangelegenheden. Mogelijk was dit oorspronkelijk ook een plaats waar de kerk bescherming verleende, een vrijthof of vrijplaats. Het plein ligt in het centrum van het dorp en is aan drie kanten bebouwd. Aan het plein staat een aantal monumentale panden, zoals It Skuonmakkershûs, het voormalige pastoorshuis, de Poartewente, de Polysjewente en It Winkeltsje. Aan de linkerzijde bevond zich de pastorie (het voormalige pastoorshuis) en aan de rechterzijde het Praebendariushuis, een woning voor priesters. De pastorie werd in de 18e eeuw het Grietenijhuis (het gemeentehuis) van Ferwerderadeel en fungeerde tevens als Rechthuis. Aan het plein woonden diverse vooraanstaande inwoners, zoals de notaris en de chirurgijn. Ook de advocaat bij het Hof van Friesland en secretaris van Ferwerderadeel Jan Albarda en de letterkundige Eeltsje Boates Folkertsma hebben aan het Vrijhof gewoond. Gerard Heymans, de latere hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen werd in een pand aan het Vrijhof geboren.

Het plein deed dienst voor diverse manifestaties in Ferwerd. Op het plein staat ook het oorlogsmonument As it nedich is gemaakt door de beeldhouwer Jan van Luijn. Voor veel inwoners was het plein ook het toneel van hun laatste tocht naar het kerkhof, door de poort aan de noordwestelijke zijde, die naar kerk en kerkhof leidt.

Het plein is erkend als rijksmonument.


Monumenten in de buurt van Vrijhof (plein ten zuiden van de kerk dat vanouds bij het kerkelijke rechtsgebied behoorde) in Ferwert

It Skuonmakkershûs, pandje onder zadeldak tegen klokgevel met aanzetkrullen en zesruitsvenster in de top

Vrijhof 3
Ferwert (Gemeente Ferwerderadiel)
Pandje onder zadeldak tegen klokgevel met aanzetkrullen. In de top zesruitsvenster. Anno 1710.

Sint-Martinuskerk. Hervormde kerk

Vrijhof 1
Ferwert (Gemeente Ferwerderadiel)
Herv.Kerk. Grote gotische dorpskerk op door weg omgeven kerkhof, acht traveeën diep en gesloten door vijfzijdige koorsluiting: aan de westz..

Pastoorshuis Voorm. pastoorshuis (1580-1723: pastorie) (1723-1840: grietenijhuis)

Vrijhof 5
Ferwert (Gemeente Ferwerderadiel)
V.m. Praebendariushuis onder dwars zadeldak tussen topgevels; ingang omlijst door Ionische pilasters en hoofdgestel; boven de hoge kelder ee..

Panden onder lang zadeldak tussen topgevels met aan de westzijde een poortdoorgang naar het kerkhof

Vrijhof 7-8-9 Vrijhof 9 2 Vrijhof 7-8-9
Ferwert (Gemeente Ferwerderadiel)
Bebouwing onder lang zadeldak tussen topgevels. Aan de westzijde poortdoorgang naar het kerkhof.

Polysjewente, pand onder zadeldak (vormt een geheel met de nrs. 7 en 9)

Vrijhof 8
Ferwert (Gemeente Ferwerderadiel)
Pand onder zadeldak. Vormt een geheel met de buurnummers 7 en 9.

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)