Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pastoorshuis Voorm. pastoorshuis (1580-1723: pastorie) (1723-1840: grietenijhuis) in Ferwert

Woonhuis

Vrijhof 5
9172MR Ferwert (gemeente Ferwerderadiel)
Friesland

Bouwjaar: 15e eeuw 1840 (gevel, verb.) 1973 (rest.) 1500 15e eeuw 1840 (gevel, verb.) 1973 (rest.)


Beschrijving van Pastoorshuis Voorm. pastoorshuis (1580-1723: pastorie) (1723-1840: grietenijhuis)

V.m. Praebendariushuis onder dwars zadeldak tussen topgevels; ingang omlijst door Ionische pilasters en hoofdgestel; boven de hoge kelder een vertrek met zesruitsvensters. Zijtoppen deels uit afbraak-middeleeuwse steen, hogerop met vlechtingen langs de zijden en kleine lichtkozijnen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 15609
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het voormalige Pastoorshuis aan het Vrijhof 5 in Ferwerd

Het Pastoorshuis (Fries: It Pastoarshûs, Gritenij- of Rjochthûs) aan het Vrijhof 5 in de Friese plaats Ferwerd is één van de oudste woningen van het dorp en was oorspronkelijk de woning van de pastoor van Ferwerd.[1]

Geschiedenis

Het huis aan het Vrijhof 5 dateert uit de late middeleeuwen. In de woning bevinden zich nog delen van muren uit de 16e eeuw. In die tijd was het de woning van de pastoor. Na de reformatie werd het de woning van de plaatselijke predikant. Tot 1723 was de woning als pastorie in gebruik. Daarna kwam het pand in gemeenschappelijk bezit van de grietenij Ferwerderadeel en Allard van Burum van de Cammingha State. De grietenij vestigde hier de zogenaamde Rechtkamer, vandaar dat het Pastoorshuis ook wel Rechthuis of Grietenijhuis wordt genoemd. De grietenij verwierf in de jaren erna het bezit van de gehele woning, die tot 1840 dienst bleef doen als grietenijhuis. Nadat in 1840 een nieuw grietenijhuis (vanaf 1851 gemeentehuis genoemd) werd gebouwd op de hoek van de Hogebeintumerdijk en de Marrumerweg werd de woning verkocht en kwam daarmee in particulier bezit. In 1973 werd de woning weer gekocht door de gemeente, die het pand liet restaureren. Daarna werd het weer verkocht en kwam het wederom in particulier bezit.

Financiële perikelen

In de jaren 1781 en 1882 werden er, vanwege de politieke politiek onzekere tijden, militairen in Ferwerd gelegerd. De grietenij draaide op voor de kosten en leende daarvoor geld, 3600 gulden, bij de ontvanger Lauerman. Een deel van de schuld kon worden afgelost, maar in 1795 was was er nog een restschuld van 2400 gulden. De weduwe van Lauerman liet beslag leggen op het grietenijhuis om het executoriaal te verkopen. Dit werd voorkomen, maar na een jarenlange gerechtelijke procedure werd de gemeente Ferweradeel in 1810 veroordeeld tot betaling van de openstaande schuld.


Monumenten in de buurt van Pastoorshuis Voorm. pastoorshuis (1580-1723: pastorie) (1723-1840: grietenijhuis) in Ferwert

Poartewente, pand onder zadeldak tegen topgevel (vormt een geheel met de nrs. 8 en 9)

Vrijhof 7
Ferwert (Gemeente Ferwerderadiel)
Pand onder zadeldak tegen topgevel. Vormt een geheel met de buurnummers 8 en 9.

Panden onder lang zadeldak tussen topgevels met aan de westzijde een poortdoorgang naar het kerkhof

Vrijhof 7-8-9 Vrijhof 9 2 Vrijhof 7-8-9
Ferwert (Gemeente Ferwerderadiel)
Bebouwing onder lang zadeldak tussen topgevels. Aan de westzijde poortdoorgang naar het kerkhof.

Polysjewente, pand onder zadeldak (vormt een geheel met de nrs. 7 en 9)

Vrijhof 8
Ferwert (Gemeente Ferwerderadiel)
Pand onder zadeldak. Vormt een geheel met de buurnummers 7 en 9.

It Skuonmakkershûs, pandje onder zadeldak tegen klokgevel met aanzetkrullen en zesruitsvenster in de top

Vrijhof 3
Ferwert (Gemeente Ferwerderadiel)
Pandje onder zadeldak tegen klokgevel met aanzetkrullen. In de top zesruitsvenster. Anno 1710.

It Winkeltsje, pand onder zadeldak tegen topgevel (vormt een geheel met de nrs. 7 en 8)

Vrijhof 9
Ferwert (Gemeente Ferwerderadiel)
Pand onder zadeldak tegen topgevel. Vormt een geheel met de buurnummers 7 en 8.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)