Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Everdingen in Everdingen

Militair Object

Lekdijk-diefdijk
4120DA Everdingen (gemeente Vianen)
Utrecht

Bouwjaar: midden 19e eeuw 1850 midden 19e eeuw


Beschrijving van Fort Everdingen

Fort Everdingen. Aan de zuidoever van de Lek een groot, omgracht fort, bestaande uit metselwerk, waarop een aarden afdekking midden 19e eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 15442
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Fort Everdingen
Fort Everdingen
Fort Everdingen
Locatie Everdingen
Algemeen
Bouwmateriaal Baksteen
Gebouwd in 1842-1847
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  531650
Website Website van de Stichting Honswijk-Everdingen
Bomvrij gebouw A
Bomvrij gebouw A

Fort Everdingen is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en vernoemd naar het naburige dorp Everdingen. Het fort vormt samen met Fort Honswijk het Lek-acces.

Het torenfort werd gebouwd tussen 1842 en 1847 op de plek waar de Lekdijk en Diefdijk samenkomen. In 1874 werd het torenfort ingrijpend gewijzigd. De bovenste verdieping werd afgebroken en de kwetsbare frontzijde werd grotendeels omgeven door een contrescarpgalerij.[1] Dit is een metersdikke aarden wal met in de basis een bakstenen galerij van twee verdiepingen. Dit bood extra ruimte voor de legering van soldaten en de opslag van materieel.[1] Er was ook een poterne, die de manschappen gebruikten om direct de frontwal te bereiken.[1] In 1877 kwamen twee grondgedekte gebouwen, gebouw A en B, gereed. Deze tellen drie verdiepingen en op de bovenste verdieping stonden kanonnen gestald en op de onderste verdieping lag de munitie opgeslagen. Drie jaar later werd een fortwachterswoning opgeleverd.

Bij het fort liggen drie sluizen voor de inundatie van de polder tussen de Diefdijk en Culemborg. De meest opvallende is de beersluis, een combinatie van een inlaatsluis en een beer, aan de oostzijde van het fort, die samen met de waaiersluis van Werk aan het Spoel werd gebruikt voor de inundatie.

In de omgeving van het fort zijn nog restanten te vinden van de mobilisaties van 1914-1918 en 1939-1940, waaronder een aantal groepsschuilplaatsen type P en een kogelvanger.

Het fort was in gebruik door de Explosievenopruimingsdienst Defensie (EOD), tot het in 2014 werd overgedragen aan het Ministerie van Economische Zaken.[2] De EOD maakte vanaf de jaren vijftig van de 20e eeuw gebruik van het complex. Het fort werd gebruik als magazijn voor munitie en springstof en in de toren waren leslokalen en een expositieruimte voor de explosievenopruimers-in-opleiding.[2] Zij konden daarnaast oefenen in het opsporen van explosieven op een van de grasvelden van het fortterrein. De EOD is verhuisd naar de Sergeant-majoor Scheickkazerne in Soesterberg.[2]

De gemeente Vianen heeft al wel toegezegd om 300.000 euro beschikbaar te stellen voor restauratie. Tevens is er een Stichting Fort Everdingen in het leven geroepen die zich bezighoudt met de toekomstige inrichting, gebaseerd op het uitgangspunt 'behoud door ontwikkeling'.

In 2014 heeft de Rijksoverheid onderzoek gedaan naar een passende functie voor het fort, waarbij de toegankelijkheid voor bezoekers en behoud van het militaire erfgoed belangrijke aandachtspunten zijn. Achttien ondernemingen dienden plannen in voor ingebruikname en ontwikkeling van het 12 hectare grote terrein met in totaal 23 gebouwen.[3] Eind 2014 werd bekendgemaakt dat het fort aan Speciaalbierbrouwerij Duits & Lauret was toegewezen. De onderneming maakt er een brouwerij in en zal een aantal verwante, maar ook andersoortige activiteiten ontplooien.[3]

Naslagwerk

  • Chris Will, Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks: Fort bij Everdingen, Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij, Amsterdam

Externe linkMonumenten in de buurt van Fort Everdingen in Everdingen

Fort Everdingen

Fort Everdingen
Culemborg
FORT EVERDINGEN, voor zover gelegen op het grondgebied van de gemeente CULEMBORG. I. ALGEMEENHet fort dat deel uitmaakt van de "Nieuwe Holl..

fort everdingen

fort everdingen
culemborg
Cluster 501. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding INUNDATIESLUIS MET SCHOTBALKKERING, BEER EN LOOPBRUG bij Fort Everdingen als essentieel..

betonnen werken rond fort everdingen

betonnen werken rond fort everdingen
vianen
Cluster 502. Inleiding BATTERIJ VAN DRIE AARDEN EMPLACEMENTEN / GESCHUTSBANKEN MET ANNEXE GEDEKTE HELLINGEN langs de westzijde van de Dief..

Boerderij "Essensteyn"

Lekdijk 5
Everdingen (Gemeente Vianen)
"Essensteyn". Boerderij, waarvan het waarschijnlijk nog 17e eeuwse woongedeelte met de stal een T-vormige plattegrond vormt. Het woongedeelt..

betonnen werken rond fort everdingen

betonnen werken rond fort everdingen
culemborg
Cluster 502. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding SCHUILPLAATSEN TYPE 1918/II als onderdelen van lineaire en accesverdediging met loopgra..

Kaart & Routeplanner

Route naar Fort Everdingen in Everdingen