Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vijf traveeën breed pand met omlijste ingang in Enkhuizen

Kerkelijk Gebouw

Westerstraat 103
1601AD Enkhuizen
Noord Holland


Beschrijving van Vijf traveeën breed pand met omlijste ingang

Vijf traveeën breed midden 19e eeuws pand met omlijste ingang. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 15143
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gemarkeerd is een van de traveeën van het schip van een gothische kerk.
Romaanse kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk
Gotische kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk

Een travee (afgeleid van het Franse woord travée, en oorspronkelijk van het Latijnse trabis, balk) of gewelfjuk is onder andere een deel van een gebouw, dat wordt bepaald door twee opvolgende steunpunten in de lengterichting van het gebouw.

Een travee is ook een begrip in de vlakverdeling van een gevel. De travee is dan de afstand waarbij de gevel zich in de lengterichting begint te herhalen. Dit komt min of meer overeen met de breedtes van deuren en vensters. De termen travee en vensteras worden soms verward. Een vensteras is de denkbeeldige as door een venster. Bij een regelmatig opgebouwde gevel wordt de breedte vaak opgegeven in vensterassen, omdat dit meteen een duidelijk beeld oproept. Meestal is het aantal vensterassen gelijk aan het aantal traveeën.

Bij een arcade is een travee de overspanning gedragen door twee kolommen of zuilen. De bouwkundige term travee wordt ook elders gebruikt, bijvoorbeeld bij de indeling van een klaslokaal. Zo bestaat de traditionele 'busopstelling' in een klaslokaal uit drie traveeën van vijf gepaarde tafeltjes, ruimte biedend aan driemaal tien leerlingen.

In een romaanse kerk wordt de travee bepaald door de steunpunten van het vierkante kruisgewelf in het middenschip. Bij een gotische kerktravee zijn de gewelven van zijbeuken (B) en middenschip (A) even breed. De gewelven in de zijbeuken zijn vierkant, het hoofdgewelf in het middenschip kan een rechthoekig kruisribgewelf zijn. Ook een koor kan in traveeën worden verdeeld, deze worden elk dan een koortravee genoemd. Twee vierkante gewelven van de zijbeuk (B) zijn samen even breed als de middenbeuk (A) en vallen derhalve binnen de travee. Dit systeem wordt het gebonden stelsel genoemd. Door de afwisseling van zwaardere en lichtere pijlers of kolommen (alternerend stelsel) wordt het systeem niet als te schematisch ervaren.

Galerij


Monumenten in de buurt van Vijf traveeën breed pand met omlijste ingang in Enkhuizen

Pand met eind 16e-eeuwse topgevel met klimmende pilasters

Westerstraat 116
Enkhuizen
Pand met eind 16e eeuwse topgevel met klimmende pilasters. Pui in 18e eeuwse trant gerestaureerd. Achtertop.

Pand met bakstenen puntgeveltje met treden ter halverhoogte

Westerstraat 101
Enkhuizen
Pand met bakstenen puntgeveltje met treden ter halverhoogte, XVII-XVIII.

Pand van drie traveeën breed, midden 19e eeuw, deuromlijsting

Westerstraat 105
Enkhuizen
Pand van drie traveeën breed, midden 19e eeuw, deuromlijsting.

Strakke gevel met sierlijke dakkapel voor wellicht ouder pand

Westerstraat 120
Enkhuizen
Strakke 19e eeuwse gevel met sierlijke dakkapel voor wellicht ouder pand. Pui modern.

Rooms Katholieke Kerk, doopvont

Westerstraat 107
Enkhuizen
De Rooms Katholieke Kerk, welke zelf niet op de lijst wordt geplaatst, bezit: een rijk gesneden doopvont in de vorm van een wereldbol met bi..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)