Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alexanderkerk in Bennekom

Kerkelijk Gebouw

Dorpsstraat 45
6721JJ Bennekom (gemeente Ede)
Gelderland

Bouwjaar: 14e eeuw 1300 14e eeuw


Beschrijving van Alexanderkerk

Ned.Herv.Kerk. Van de middeleeuwse dorpskerk is bewaard gebleven het pseudobasilicale, laat-gotische schip, welks zijbeuken de toren omsluiten. De zijbeuken bezitten netgewelven, waarvan de kapitelen ten dele figuraal beeldhouwwerk vertonen. Het koor is in 1857 vervangen door een hoge nieuwbouw. De kerk heeft een aantal meest 17e-eeuwse zerken. De toren is een vroeg-gotische bakstenen bouwwerk uit het begin der 14e eeuw met een versiering van lisenen en friezen van bakstenen boogjes, waarin driepasjes. Laat-gotische, zeer eenvoudige klokkenverdieping en ingesnoerde naaldspits. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van J. P. en H. van Trier, 1650, diam. 100,5 cm. en een moderne klok. Orgel met twee klavieren, in 1878 gemaakt door E. Leichel. Het vrije Pedaal werd later toegevoegd. Kabinetorgel in 1762 gebouwd door Deetlef Onderhorst. Het orgel werd in 2004 verkregen uit de inventaris van buitenplaats De Trompenburgh. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 14474
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Oude of Sint-Alexanderkerk
De kerk in 2010
De kerk in 2010
Plaats Bennekom
Gebouwd in 11e-12e eeuw. Herbouw in 1542
Restauratie(s) 1857, 1930, 2005-2006
Monumentale status rijksmonument
Monumentnummer  14474
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Oude of Sint-Alexanderkerk in Bennekom in de Nederlandse provincie Gelderland is het oudste kerkgebouw van de PKN-gemeente Bennekom. Het gebouw staat aan de Dorpsstraat 45 en heeft de status rijksmonument. De kerk wordt nog steeds gebruikt voor de protestantse eredienst en daarnaast voor concerten en kooruitvoeringen.

Geschiedenis

De oudste restanten zijn nog zichtbaar in de vloer van de kerk en worden gevormd door een tufstenen muur, daterend uit de elfde of begin twaalfde eeuw. De oudste schriftelijke vermelding dateert uit 1358. In dat jaar werd de kerk door oorlogshandelingen beschadigd. Nadien werd er een koor aangebouwd.

In 1542 werd begonnen met de herbouw van het schip. Plannen om de kerk verder uit te breiden hebben geen doorgang meer gevonden. De reformatie schijnt in Bennekom rustig verlopen te zijn. De eerste vermelding van een predikant dateert uit 1581.

Het gotische koor werd in 1857 gesloopt om plaats te maken voor het huidige dwarsschip. In 1878 wordt de kerk voorzien van het nog bestaande Leichel-orgel.

Het interieur werd in 1930 flink verbouwd. Er kwam een houten vloer over de bestaande vloer, er werden lambriseringen aangebracht en er werd een nieuwe preekstoel gemaakt.

In 2005-2006 werd het interieur onderhanden genomen. De sinds 1857 afgesloten zijbeuken werden weer bij de kerk getrokken, de banken werden ruimer opgesteld en de stenen vloer werd weer in ere hersteld.

Interieur

In de kerk zijn alle bouwperioden nog steeds vertegenwoordigd. Een deel van het oude tufstenen fundament is zichtbaar gehouden, bij de restauratie tevoorschijn gekomen gebeeldhouwde gotische kopjes zijn weer zichtbaar gemaakt, maar ook de preekstoel uit 1930 is behouden. Op de vloer zijn vier grafzerken uit de zestiende en zeventiende eeuw, van leden van het geslacht Toe Boecop, te zien. Bijzonder zijn de bij de herbouw in 1542 aangebrachte kraagstenen waarop diverse bouwwerkzaamheden zichtbaar zijn.

Het Leichel-orgel is in 1992 gerestaureerd, en sinds 2009 beschikt de kerk ook over een kabinetorgel uit de achttiende eeuw.


Monumenten in de buurt van Alexanderkerk in Bennekom

Huis Boekelo

Achterstraat 2
Bennekom (Gemeente Ede)
Huis Boekelo. Waarschijnlijk vroeg 17e eeuws gedeelte van een edelmanshuis, dat reeds in 1564 vermeld wordt. Thans als boerderij in gebruik...

Vier grafheuvels

-
Bennekom (Gemeente Ede)
Vier grafheuvels met 10 meter zone, datering Neolithicum en/of Bronstijd.

Rijksinstituut voor Rassenonderzoek: Zonnewijzer

Dr. W. Dreeslaan 1
Bennekom (Gemeente Ede)
Inleiding TUINSIERADEN als onderdeel van complex 'Groot Nergena' bestaande uit een horizontaal geplaatste ZONNEWIJZER op natuurstenen SOKKE..

Grafheuvel

Keijenbergseweg
Wageningen
Grafheuvel. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. Het monument is van wetenschappelijke- en cultuurhistorische betekenis. Gedeeltelijke ..

Rijksinstituut voor Rassenonderzoek: Tuinaanleg

Dr. W. Dreeslaan 1
Bennekom (Gemeente Ede)
Inleiding TUINAANLEG als onderdeel van het complex 'Groot Nergena'. Omschrijving TUINAANLEG bestaande uit een ronde vijver omsloten doo..

Kaart & Routeplanner