Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Dussen (kasteel-raadhuis) in Dussen

Kasteel Buitenplaats

Binnen 1
4271BV Dussen (gemeente Werkendam)
Noord Brabant

Bouwjaar: 14e eeuw 1300 14e eeuw


Beschrijving van Kasteel Dussen (kasteel-raadhuis)

KASTEEL-RAADHUIS. Omgracht, grotendeels bakstenen bouwwerk van middeleeuwse oorsprong, bestaande uit drie woonvleugels om een binnenplaats, afgesloten door een toegangspoort tussen twee zware torens aan de noordzijde. Gerestaureerd in 1940 en na de zware oorlogsschade van 1944. Gewelfde kelderverdieping en ronde overbouw van de toren uit omstreeks 1300, de kelders onder de westvleugel van later datum. De verdieping onmiddellijk boven de kelder kort na 1421, met stenen kruiskozijnen, driezijdige arkel aan de zuidzijde. De verdieping daarboven, met houten kruiskozijnen, in 1609 toegevoegd, toen ook de door graatgewelven gedekte galerij met bogen op Toscaanse zuilen aan de binnenplaats gebouwd werd, waaraan de cartouchesteen met jaartal herinnert. In 1628 de torens verhoogd. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 14202
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteel Dussen
Kasteel Dussen in 2007
Kasteel Dussen in 2007
Locatie Dussen, gemeente Werkendam
Coördinaten 51° 44′ NB, 4° 58′ OL
Algemeen
Kasteeltype waterburcht
Gebouwd in 15e eeuw
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  14202
Detailkaart
Kasteel Dussen
Kasteel Dussen
Lijst van rijksmonumenten in Dussen
Het wapenbord van Kasteel Dussen.
Kastelendag 2018 bij Kasteel Dussen

Kasteel Dussen is een kasteel in Dussen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Geschiedenis

De heerlijkheid Dussen werd voor het eerst vermeld in de 12e eeuw, toen de Hertog van Brabant het goed overdroeg aan de Graaf van Holland. Ook toen zou er reeds van een versterkt huis sprake zijn geweest. In 1156 was er sprake van ene Jacob van der Dussen en in 1288 van een Jan van der Dussen, die aan Brabantse zijde meevocht in de Slag bij Woeringen. Hij brak daarbij zijn been, zoals vastgelegd door Jan van Heelu:

Van dien dat hen daer es gesciet
En mochtmense nu volprisen niet.
Daer leet groot ongemac
Her Jan van Dunse, die daer brac
Sijn been met ongevalle.

In 1330 werd in Dussen door Jan VI van Heusden een donjon gebouwd, die tegen de Graaf van Holland was gericht. In 1387 kreeg Arent II van Dussen, baljuw van Zuid-Holland en kleinzoon van Jan, toestemming van Albrecht van Beieren, Graaf van Holland, toestemming het Huys ter Dussen op te doen maeken ende te doen tymmeren op onse hofstat ter Dussen also groot ende also starc als hem ghenoeghen sal. De donjon werd uitgebreid tot een echt kasteel. Later, tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, koos Arent partij voor de Heer van Altena, Willem VI van Horne, die tegenstander was van de Graaf. In 1403 schonk de Graaf echter vergiffenis aan Arent.

In 1418 kwam de heerlijkheid aan Arents zoon, die ook Arent heette. In 1421 echter ging het kasteel grotendeels ten onder tijdens de Sint Elisabethsvloed. Slechts enkele kelders en delen van de torens bleven overeind staan. Vanaf 1422 tot 1467 werd het Land van Altena weer ingedijkt. Een halve eeuw later werd begonnen met het herstel. Arent echter was mogelijk in 1420 al verbannen en kreeg een vrijgeleide van Jacoba van Beieren, tijdens een korte wapenstilstand met haar oom, Jan VI van Beieren. Het goed kwam in handen van Arents zoon, eveneens Arent van der Dussen geheten. Deze stierf in 1445 en het goed kwam aan Arents oom, Jan IV van der Dussen. Deze droeg zijn rechten over aan zijn jongste broer, Floris I van der Dussen (ca. 1404-1456) heer van Aartswaarde, die ook schout van Dordrecht was en in 1440 slotvoogd van Loevestein. In 1456 kwam Floris' zoon Jan V van der Dussen aan het bewind. Hij was het die het kasteel weer heeft opgebouwd tussen 1473 en 1474. Na zijn dood in 1496 kwam het goed aan Jans zoon Floris II van der Dussen. Daarna kwam het in 1509 aan Floris' zoon Jan VI van der Dussen, die in 1540 kinderloos overleed.

Nu kwam het aan Jans zuster Cornelia van der Dussen, die getrouwd was met Godfried van Brecht, heer van Baillevy. Hun zoon, Johan van Brecht, bezat het goed van 1585 tot 1593. Daarna deed dit Johans zoon Jacob van Brecht van 1593 tot 1604, en vervolgens Johans zuster Anna van Brecht, gehuwd met Hendrik Tsgeraerts, burggraaf van Antwerpen. In 1607 verkochten zij het goed aan Walraven van Gent, die Heer van Oijen was. Hij liet het kasteel in 1608 verbouwen in Toscaanse stijl. Er kwam een fraaie renaissancegalerij op de binnenplaats. Vermoedelijk werd toen ook de schade, tijdens de Tachtigjarige Oorlog opgelopen, weer hersteld. Walraven was proost van Deventer en heeft gevochten in de Slag bij Nieuwpoort. Hij trouwde achtereenvolgens met Anna van Arkel en met Geertruid van Padervoirt. Door geldgebrek moest hij eerst Oijen, in 1620 aan Johan Sigismund Kettler (1570-1629), en in 1626 ook Dussen verkopen, en wel aan Eduard van Axel. Deze bouwde de westelijke vleugel, verhoogde beide torens en liet een vierkante toren bijbouwen. In 1657 kwam het aan Maarten van Axel en in 1682 aan Eduard van der Schueren van Hagoort, die van moederszijde van de Van Axels afstamde. In 1692 erfde zijn broer Jean Louis van der Schueren van Hagoort het kasteel.

Toen Jean Louis in 1726 overleed kwam het goed aan zijn dochter, Elisabeth van der Schueren van Hagoort. Deze was getrouwd met Alexander Coutte, die Graaf van Groesbeek was. In 1758 overleed deze kinderloos. Zijn zuster, Marie-Anne Coutte erfde het kasteel. Zij was gehuwd met Alexandre I de Croix, die markies was van Heuchin en graaf van Bucquoy. Het echtpaar woonde te Leuven en ook later zou het kasteel niet door de eigenaars bewoond worden. In 1763 kwam het aan de toen minderjarige Alexandre II de Croix, maar deze overleed reeds in 1766. Daarna kwam het kasteel aan diens broer, Charles I de Croix, gehuwd met Augustine de Vassé. Charles stierf in 1832 en diens zoon, Charles II de Croix, erfde nu het kasteel. Zijn vrouw was Marie de Tournon Simione. Hun dochter, Marie Camille de Croix, gehuwd met Marie Auguste d'Ursel, erfde het kasteel op haar beurt. In 1901 werd het ter beschikking gesteld aan de Zusters Karmelietessen die, ten gevolge van de seculariseringspolitiek uit Frankrijk moesten vertrekken. Tot 1920 was het een klooster. Voor dat doel werd een kapel bijgebouwd.

Nadat de zusters vertrokken waren stond het gebouw weer leeg, maar in 1924 werd het verkocht aan de familie Suringar. Een freule uit dit geslacht werd beschreven door Antoon Coolen in "De Vrouw met de zes Slapers". Na de dood van de freule, in 1931, werd het kasteel ter verkoop aangeboden met de aanprijzing: zeer geschikt voor afbraak. De gemeente voorkwam dit middels een sloopverbod en kocht het in 1935 zélf, met het doel dit tot gemeentehuis in te richten. Er werd herstelwerk verricht, maar in 1944 werd het kasteel zwaar beschadigd ten gevolge van oorlogshandelingen. Herstel vond plaats en in 1953 werd het kasteel alsnog een gemeentehuis. Op het perk voor de ingang groeide in de jaren 70 en 80 een ligusterhaag in de vorm van een klein doolhof. In 1980 moesten er opnieuw verbouwingen worden verricht.

In 1997 hield Dussen op te bestaan als zelfstandige gemeente en werd zij deel van de gemeente Werkendam, die het kasteel in 2003 in erfpacht uitgaf aan de NV Monumenten Fonds Brabant (MFB). In 2013 heeft de gemeente Werkendam de eigendom overgedragen aan Landgoed Brabant B.V., een 100% dochter van MFB. De Stichting Vrienden Kasteel Dussen speelt een belangrijke rol bij de organisatie van culturele en maatschappelijke activiteiten. Er kan worden getrouwd.

Gebouw

Het huidige kasteel is een door een brede slotgracht omringd bakstenen gebouw uit 1474, met oudere delen. Het bestaat uit drie woonvleugels om een binnenplaats, aan de noordzijde afgesloten door een toegangspoort tussen twee zware halfronde torens. De gewelfde kelder dateert van 1387 of ouder. De overwelfde renaissancegalerij dateert van 1609. Toen werden ook de zuid- en oostvleugel met één verdieping verhoogd. De westvleugel dateert van 1628. Ook beide torens werden toen verhoogd en een middentoren toegevoegd. Deze is verwoest in 1944 en niet meer herbouwd.

Tot het interieur behoren enkele 17e e 18e-eeuwse schouwen, waarvan sommige altijd tot het kasteel behoorden en andere van elders afkomstig zijn.

Op het wapenbord boven de toegangspoort staan de heraldische tekens van de families Van der Dussen, Suringar, Van Brecht, D' Ursel, Van Gendt, De Croix, Van Axele, Groesbeek en Van der Schueren.

Externe linkMonumenten in de buurt van Kasteel Dussen (kasteel-raadhuis) in Dussen

Boerderij onder hoog, met riet gedekt wolfdak

Binnen 3
Dussen (Gemeente Werkendam)
Boerderij uit het midden van de 19e eeuw onder hoog, met riet gedekt wolfdak. Links onderkelderd. In de voorgevel dubbele deur met panelen i..

Villa Anna Maria

Binnen 5
Dussen (Gemeente Werkendam)
Inleiding Aan de noordzijde van de Binnen gelegen éénlaags HERENHUIS binnen de bebouwde kom van Dussen. Het object draagt de naam VILLA A..

Boerderij onder rieten wolfdak, met dwarshuis en dwarsdeel

Muilkerk 24
Dussen (Gemeente Werkendam)
Boerderij onder rieten wolfdak, met dwarshuis en dwarsdeel; schuiframen met kleine roedenverdeling. Eind 18e of begin 19e eeuw.

Boerderij onder hoog rieten wolfdak

Muilkerk 28
Dussen (Gemeente Werkendam)
Boerderij, eerste helft 19e eeuw, onder hoog rieten wolfdak. Voorgevel met venster waarin 16- en 20-ruitsschuiframen. Vensters zijgevel met ..

Boerderij onder met riet gedekt wolfdak

Binnen 31
Dussen (Gemeente Werkendam)
Boerderij uit het midden van de 19e eeuw onder met riet gedekt wolfdak. In de voorgevel vensters met zesruitsschuiframen. De vensters van de..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kasteel Dussen (kasteel-raadhuis) in Dussen