Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Augustijnenkerk in Dordrecht

Kerkelijk Gebouw

Voorstraat 216
3311ET Dordrecht
Zuid Holland

Bouwjaar: 13e eeuw


Beschrijving van Augustijnenkerk

Augustijnenkerk (Ned.Herv.). Grote laat gotische KLOOSTERKERK, gebouwd na een brand in 1518. Schip van acht traveeën, koor van een travee met driezijdige sluiting en een zuiderzijbeuk van gelijke hoogte als de hoofdbeuk. Uitwendig zeer sober. Tegen de vrijstaande, noordelijke gevel zware, tweemaal versneden beren en natuurstenen waterlijst. Voorgevel aan de Voorstraat, gedateerd 1776, van strenge monumentale allure: gebogen zijstukken, houten lijst en driehoekig fronton. Twee identieke deuromlijstingen in hardsteen, gebosseerd, waarboven rondbogige vensters. Hardstenen plint, antieke lantaarns. Inwendig zuilen met krulkoolkapitelen en tongewelven met trekbalken. Houten ramen. Langs de zuidzijde drie kapellen, van oost naar west: Van Beverenkapel met gehavend grafmonument (1631) en driezijdige sluiting; een brede uit twee oudere samengetrokken, kapel met een Lodewijk XIV grafmonument en Doopkapel met driezijdige sluiting en straalgewelf op schalken met kapitelen. In het koor gemetseld geprofileerd poortje, getoogd met in de sluitsteen: 1614. Tweeklaviers orgel met vrij Pedaal, in 1899 gemaakt door M. Maarschalkerweerd. Preekstoel (XVII) op voet (1576) met klankbord (1596) en koperen lezenaar (XVII). Zerken, onder de houten vloer verborgen; orgelgalerij 1776. Klokkenstoel met klok van Pieter Hemony, 1673, diam. 66 cm. Fraai gebouw van algemeen belang wegens bijzondere oudheidkundige en kunsthistorische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 13885
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Voorgevel Augustijnenkerk
Orgel

De Augustijnenkerk is een kerk in de binnenstad van de stad Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De Augustijnenkerk behoorde bij het Augustijnenklooster en werd oorspronkelijk gebouwd rond 1293. In de tweede helft van de 15e eeuw is de kerk uitgebreid met een zijbeuk. De voorgevel, in classicistische stijl, is uit 1773. De kerk werd tussen 1994 en 1996 gerestaureerd en bezit een Maarschalkerweerd-orgel uit 1899.

In de tijd voor de reformatie hebben verschillende families kapellen in de kerk laten bouwen: Quekel, Drenkwaert en Van Beveren. De eerste hervormde kerkdienst in de Augustijnenkerk vond plaats op zondag 27 juli 1572, ruim een maand na de omwenteling toen Dordrecht de poorten opende voor de Watergeuzen. In de zeventiende eeuw was de grond in de kerk met grafstenen van een aantal aanzienlijke Dordtse families. Rond 1795 werden deze gedenktekens beschadigd of weggebroken en diende de kerk enige tijd als stalling voor de paarden van de Fransen.

De kerk is eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente van Dordrecht.

Literatuur

  • A. Nelemans. De Augustijnenkerk van Dordrecht. Dordrecht, Kerkvoogdij Herv. Gemeente Dordrecht. 1993.
  • G.D.J. Schotel, Het klooster, het hof en de kerk der Augustijnen te Dordrecht, Dordrecht 1861.
  • Herman A. van Duinen, Een augustijnenklooster van aanzien: conventus sancti augustini dordracencis 1275-1572, Dordrecht 2011.

Externe linkMonumenten in de buurt van Augustijnenkerk in Dordrecht

Huisje naast de augustijnenkerk met schilddak en gepleisterde lijstgevel

Voorstraat 218
Dordrecht
HUISJE (XVII) naast de Augustijnenkerk met schilddak en gepleisterde lijstgevel (XIX A). Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuu..

Gevel met verkropte lijst en oude vensterkozijnen

Voorstraat 247
Dordrecht
Gevel met verkropte lijst (XVIII B) en oude vensterkozijnen. Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waar..

Pand met lijstgevel voor een huis, dat de poort bevat, die vanuit de voorstraat toegang geeft tot het hof

Voorstraat 214
Dordrecht
PAND met lijstgevel (XVIII) voor een huis, dat de poort bevat, die vanuit de Voorstraat toegang geeft tot het Hof. De poort is gemaakt in 15..

Pand met hoge lijstgevel

Voorstraat 243
Dordrecht
PAND met hoge lijstgevel (XVIII d) met drie Lodewijk XVI consoles tegen de kroonlijst. Fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische archite..

Pand met late empire gevel gepleisterd en in de kroonlijst versierd met rechthoekige, verdiepte velden

Voorstraat 220
Dordrecht
PAND met late Empire gevel (ca. 1850), gepleisterd en in de kroonlijst versierd met rechthoekige, verdiepte velden. Middenvenster verdieping..

Kaart & Routeplanner


Foto's (35)

Alle 35 foto's weergeven