Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hagen in Doetinchem

Kasteel Buitenplaats

Kelderlaan 11
7009BV Doetinchem
Gelderland

Bouwjaar: 16e eeuw 1656 (huis herbouwd)


Beschrijving van Hagen

Havezate "Hagen". Rechthoekig bakstenen gebouw met van ezelsrugafdekkingen voorziene trapgevels en een zadeldak. Het uit XVI A daterende gebouw werd na een brand in 1934 gerestaureerd door arch. de Wolf uit Doesburg en is thans als streekmuseum in gebruik. Het telt een kelderverdieping met graatgewelven op pijlers en een woonverdieping met sleutelstukken onder de moerbalken in laat-gotische vormen. De vormgeving van de hoge vensters met kruiskozijnen in de voorgevel dateert van de restauratie en is naar gevonden aanwijzingen aangebracht. Inwendig een laatgotische Baumbergerstenen schouw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 13083
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hagen / De Kelder
De Kelder vanaf de voorkant
De Kelder vanaf de voorkant
Locatie Doetinchem, Nederland
Algemeen
Kasteeltype Kasteelboerderij
Bouwmateriaal Baksteen
Eigenaar Stichting Beelaerts van Blokland Hagen
Huidige functie Beschikbaar voor representatieve en culturele doeleinden
Gebouwd in Mogelijk vijftiende eeuw
Gesloopt in 1656 verwoest door brand
Herbouwd in Reconstructie 1934

Restauratie en wijzigingen ca. 1974

Monumentnummer  13082;13083
Bijzonderheden Toegankelijk voor publiek
Website Kasteel de kelder
De Kelder was rond 1900 in gebruik als jachthuis
De Kelder was rond 1900 in gebruik als jachthuis
Oprijlaan Hagen

Hagen, beter bekend als Kasteel De Kelder, is een voormalige havezate met landgoed in de gemeente Doetinchem, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het landgoed is gelegen op rivierduinen ten noorden van de Oude IJssel, tussen de stad Doetinchem en de Kruisbergse bossen. Het was in de achttiende eeuw een van de 36 erkende havezaten van het voormalige Kwartier van Zutphen. Het grootste gedeelte van het landgoed, ruim 125 hectare, werd in 1973 verkocht aan Geldersch Landschap & Kasteelen.[1]

Van het huidige landgoed 'Kasteel de Kelder Hagen' zijn kasteel De Kelder, met de orangerie, en 't Pallandtje rijksmonument. Het voormalige koetshuis is een gemeentemonument.[2] Kasteel De Kelder met het omliggende onroerend goed zijn gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928.

Geschiedenis

De havezate Hagen is als versterkte boerderij gesticht in de middeleeuwen. Het was bezit van een familie uit de zogeheten landadel. Tot in de Tachtigjarige Oorlog lag in de omgeving ook het klooster Sion dat gedurende deze oorlog werd gesloopt. Na een brand in 1656 is het huis in de huidige vorm herbouwd. Rond 1900 was De Kelder in gebruik als jachthuis en vervolgens als padvindersclubhuis. In 1934 werd het na een tweede grote brand geheel gerestaureerd en in gebruik genomen als streekmuseum. Anno 2010 wordt Hagen incidenteel verhuurd voor evenementen.

Eigendom

Nadat in de Franse tijd het leenstelsel afgeschaft was is in de eerste helft van de negentiende eeuw Kasteel De Kelder met landgoed in het bezit van het geslacht Van Pallandt van Keppel, in welk geslacht het drie generaties zal blijven.[3] Eigenaar is dan mr. Frederik Willem Floris Theodorus baron van Pallandt, heer van Keppel, Voorst, Barlham en Hagen (1772-1853). Na zijn dood erft zijn zoon Adolf Werner Carel Willem baron van Pallandt (1802-1874) gehuwd met Henriette Jeanne Adelaïde barones Torck (1802-1877). Hun zoon Floris baron van Pallandt wordt in 1874 eigenaar. Na zijn dood in 1902 erft zijn dochter Henriëtte Jeanne Adelaïde barones van Pallandt (1864-1953), die in 1884 huwt met jonkheer Vincent Johan Gerard Beelaerts van Blokland'.

Na haar overlijden in 1953 komen landgoed en Kasteel De Kelder in bezit van haar zoon jonkheer Vincent Pieter Adriaan Beelaerts van Blokland (1889-1970), burgemeester van Barendrecht, gehuwd met jonkvrouwe Françoise Anna Maria Beelaerts van Blokland (1901-1985). Na zijn overlijden in 1970 wordt zijn jongste zoon jonkheer F.F.A. Beelaerts van Blokland (Floris) eigenaar en beheerder van het huidige landgoed 'Kasteel de Kelder Hagen' met de boerderij 'Klein Hagen'. In 1973 wordt door de erfgenamen, de weduwe en de kinderen van jonkheer Vincent, de overige ruim 125 hectare verkocht aan Geldersch Landschap & Kasteelen.

In 2007 heeft jonkheer Floris Beelaerts de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen opgericht. In 2014 heeft hij het voorzitterschap en het beheer overgedragen aan zijn oudere broer jonkheer Pieter Beelaerts van Blokland. Vanaf 2015 zal een deel van zijn eigendommen bij schenking overgaan aan deze stichting. Doel van de stichting is duurzaam behoud van het landgoed en directe omgeving, van de inventaris en de archieven, en van de Van Pallandt portretten. Activiteiten van de Stichting zijn onder anderen het jaarlijks organiseren van het Middeleeuwse Festijn rond het kasteel en de jaarlijkse slipjacht.

Architectuur

Hagen heeft een rechthoekige vorm en is ongeveer 17 bij 6 meter groot. Het bestaat uit drie verdiepingen: een kelder, eigenlijk een souterrain, met een gewelfd plafond en daarboven de hoofdverdieping en ten slotte een zolderverdieping. De twee zijgevels zijn zogenaamde trapgevels. Dat Hagen ook wel De Kelder wordt genoemd heeft te maken met het riante souterrain van het gebouw.

Natuurgebied

Het 'Grote Ven' landgoed Hagen

Samen met de later verworven aanliggende gebieden Wittebrink en Breukinkheide vormt Hagen een natuurgebied van 244 hectare bezit van Geldersch Landschap. Hagen behoort tot de meest soortrijke gebieden van Nederland. Het beslaat delen van de Kruisbergse bossen. De in de negentiende eeuw beboste hoge rivierduinen worden afgewisseld door vennen, heischraal grasland, weilanden en akkers. Het 10.000 jaar geleden opgestoven zand van de duinen is kalkrijk. Door de grote afwisseling in het gebied tussen hoog en laag, droog en vochtig, kalkarm en kalkrijk bestaat er een ecosysteem met een grote diversiteit aan planten en dieren. Om dit in stand te houden is rond 1995 een 4,5 hectare groot naaldbos met rabatten en al grondig verwijderd. Het heeft plaats gemaakt voor schrale gronden met natte laagtes, vennen en poelen. Dit heeft gezorgd voor een zeer soortenrijk gebied met onder andere stekelbrem, blaasjeskruid, kleine zonnedauw en het zeldzame drijvende egelskop. Er zijn in 2015 22 verschillende soorten libellen geteld.

In 2007 is het 'Grote Ven', nabij Langerak, uitgebaggerd en het omliggende grasland geplagd waardoor zeldzame plantensoorten zich weer geworteld hebben. Het is een paradijs voor amfibieën waar de heikikker en de kamsalamander zich thuis voelen.[4][5]

Zie ook

Fotogalerij

Externe link


Monumenten in de buurt van Hagen in Doetinchem

Bijgebouw: dwarshuis met schilddak en beklampte gevel

Kelderlaan 10
Doetinchem
Bijgebouw: dwarshuis (XIX A) met schilddak en beklampte gevel. Saksische vakwerkschuur.

Ruimzicht: theekoepel

Kruisbergseweg 2
Doetinchem
Omschrijving THEEKOEPEL gesitueerd aan de oostzijde van de Kruisbergseweg in het arboretum van villa Ruimzicht. De theekoepel is opgetrokk..

Ruimzicht: Arboretum

Ds van Dijkweg 40
Doetinchem
Omschrijving ARBORETUM aangelegd op het terrein rondom villa Ruimzicht. Het Arboretum is waarschijnlijk aangelegd na 1868, de datum van aan..

Ruimzicht: hoofdgebouw

Ds van Dijkweg 40
Doetinchem
Omschrijving De VILLA Ruimzicht is opgetrokken op een T-vormig plattegrond en telt drie bouwlagen onder een afgeplat schilddak. Het dak is ..

Onderstation Keppelseweg

Keppelseweg 131
Doetinchem
Inleiding Dit ONDERSTATION (50 kv schakelinstallatie volgens het openlucht systeem met bedieningsgebouw) maakt deel uit van het PGEM-comple..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)