Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Willibrorduskerk (Deurne) in Deurne

Kerkelijk Gebouw

Markt 9
5751BE Deurne
Noord Brabant

Bouwjaar: 11e eeuw en later


Beschrijving van Sint-Willibrorduskerk (Deurne)

R.K. Kerk van St. Willebrordus. Gotische kruisbasiliek met vijf- zijdig gesloten koor en westtoren. Omstreeks 1460 het koor en het transept gebouwd aan een ouder schip en een vlak opgaande toren uit omstreeks 1400. De kerk onderging in 1557 reparaties na stormschade, opnieuw in 1619. Tijdens de naasting in 1648 werd een deel van de inventaris een reeks heiligenbeelden uit omstreeks 1500 en een marianum, naar de kerk van Venray overgebracht, waar zij thans nog zijn. 1737 torenbrand, waarna een lagere spits gebouwd. In 1801 de kerk aan de rooms-katholieken overgedragen; in 1881-82 ingrijpende restauratie door P.J.H. Cuypers waarbij van het schip alleen de kolommen en scheibogen in een nieuw, hoger schip met bredere zijbeuken, behouden werden. Het koor en dwarspand zijn overkluisd door net- en stergewelven, waarvan die in de noordarm pas in 1881 aangebracht na instorting van het oorspronkelijke, eenvoudiger gewelf. Grote spitsboogvensters in de sluitgevels van het transept. Thans in restauratie, waarbij onder het schip muurwerk van een romaanse kerk en overblijfselen van het oxaal (?) gevonden zijn, tegen de transeptgevels inwendig sporen van muurschilderingen en oude, dichtgemetselde toegangen. Een klok met als opschrift: F.HENRICUS PETERS PRIOR CONVENTUS SANC'TI NICOLAI VENLONAE 1720 (prior van het St. Nicolaasklooster te Venlo - ALEXIUS IULLIEN ME FECIT; in reliëf een Kruisiging, Maria en St. Nicolaas en het wapen van het klooster. Van oorsprong tweeklaviers orgel gemaakt door F.C. Smits in 1838. In 1881 omgebouwd en uitgebreid door L.A. van Nistelrooy en A. Kuyte. In 1954 gerestaureerd en uitgebreid door fa. Elbertse. Klokkenstoel met gelui bestaande uit vier klokken waarvan een klok van Joseph Petit, 1742, diam. 125 cm, en een klok van A. Jullien, 1720, diam. 53 cm en twee moderne klokken. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 12372
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De Sint-Willibrorduskerk in het Nederlandse Deurne is een gotische kerk met elementen uit de neogotiek.

De St. Willibrorduskerk aan de Markt, 25 maart 2007.
Een reliek van de botten van Willibrordus, bewaard in de Sint-Willibrorduskerk.
De grafsteen van Hendrick van Doerne en zijn familie, tegenwoordig in de noordelijke zijtoren van de St. Willibrorduskerk, januari 2004.

Bij restauratiewerkzaamheden tussen 1961 en 1964 werden romaanse fragmenten van muurwerk aangetroffen. Mogelijk betreft het hier muurwerk van de kerk, zoals die in 1069 in een pauselijke oorkonde wordt vermeld. Deze oorkonde is geenszins een schenkingsoorkonde, zoals weleens abusievelijk wordt vermeld, maar een bevestiging dat de kerk in bezit van de abdij van Echternach is. Toch is de eerste kerk op deze plek zeer waarschijnlijk niet veel ouder dan de elfde eeuw.

In de eeuwen erna kwam de huidige kerk tot stand. Het gotisch hoogkoor, dat oorspronkelijk hoger was dan het middenschip, vertoont opmerkelijke metselwerk-overeenkomsten met het Groot Kasteel te Deurne. Omdat dat gebouw eerder op omstreeks 1460 werd gedateerd, werd dat jaartal ook voor het hoogkoor aangehouden. Onderzoek naar de geschiedenis van het Groot Kasteel in 2003 toonde echter aan, dat het oudste (gotische) gedeelte van dit gebouw al vóór 1397 moet zijn gebouwd. Dat kan daarmee evengoed voor het hoogkoor gelden.

Tussen 1881 en 1884 werd door Pierre Cuypers een omvangrijke restauratie geleid. Aan de toren werden twee zijtorens toegevoegd. Tijdens de restauratie stortte het middeleeuws gewelf van het middenschip in, waardoor het gehele middenschip (uitgezonderd de pilaren) werd vervangen. Het werd op dezelfde hoogte als het hoogkoor gebracht. Deze restauratie leidde mede tot het verdwijnen van enkele grafzerken, waaronder die van Jacob Geurts van der Horst, een in 1670 in de huidige Wever vermoord schepen. Tijdens de restauratie door Cuypers werd de kerk voorzien van een uitgebreid decoratieprogramma, waaronder de kruisweg van de Roermondse schilder Peter Heinrich Windhausen.

Bij de eerder genoemde restauratie van omstreeks 1960 onder leiding van architect Jos Deltrap werden de spitsen van de zijtorens verlaagd en een angelustorentje op het hoogkoor verwijderd. De ingangen in de zijtorens werden dichtgemetseld en aan de zijkanten werden nieuwe aluminium ingangspartijen gecreëerd. De terug gevonden grafsteen van Hendrick van Doerne (overleden in 1508) en Christina van Hemert (overleden in 1499), eigenaren van het Groot Kasteel, werd herplaatst in de noordelijke zijtoren en aldaar in cement gegoten.

De laatste restauratie tot nu toe startte in 2001. Behalve een algehele opknapbeurt voor het gebouw, werd een grafkelder heropend en archeologisch onderzocht, en werden de gewelven van middenschip en hoogkoor toegankelijk gemaakt. In een laatste fase zullen ook de moderne aluminium ingangen worden vervangen door een passende entreepartij.

Rondom de kerk bevindt zich het restant van een begraafplaats, gesloten in de jaren zestig. De oudste grafzerken dateren uit de negentiende eeuw; de meerderheid uit het midden van de twintigste eeuw.

Kapellen

Onder de parochie van de Willibrorduskerk ressorteerden vóór 1648 de Sint-Antoniuskapel op Veldheuvel, de Sint-Hubertuskapel te Liessel en de Sint-Willibrorduskapel te Vlierden. Naast de kerk stond een Heilig Hartkapel, waarin in 1933 een Heilig Hartbeeld werd geplaatst. De kapel werd begin jaren zestig afgebroken, het beeld staat sinds 1993 aan de Kruisstraat.

Zie ook

Externe linkMonumenten in de buurt van Sint-Willibrorduskerk (Deurne) in Deurne

Kerkhofmuur met poorten

Markt 9
Deurne
Inleiding Aan de noordoostelijke zijde van de Markt staat, gedeeltelijk aan de Markt, gedeeltelijk aan Visser, en gedeeltelijk aan de Kerks..

Gemeentehuis, gebouwd in neo-renaissancestijl

Markt 1
Deurne
Inleiding Aan de zuidelijke zijde van de Markt te Deurne staat het GEMEENTEHUIS, daterend uit 1895-1896 en uitgevoerd in Neo-Renaissancesti..

Voormalige postkantoor en directeurswoning

Markt 2
Deurne
Inleiding Het naast het gemeentehuis, aan de zuidelijke zijde van de Markt gelegen voormalige POSTKANTOOR met DIRECTEURSWONING, met element..

Voormalige drogisterij met woonhuis

Stationsstraat 6
Deurne
Inleiding Dit WINKEL-WOONHUIS, gebouw voor C. Peereboom, dateert uit 1910 en is gebouwd onder architectuur van J. Rooijakkers. De stijl ver..

Protestantse Kerk

Helmondseweg 5
Deurne
Ned. Herv. Kerk. Gebouwd in 1815 na overdracht van de oude kerk. Zaalgebouw met driezijdige sluitingen, dakruiter, lichte steunberen met uit..

Kaart & Routeplanner


Foto's (15)

Alle 15 foto's weergeven