Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sociëteit Tyche (Delftsche Studenten Bond) in Delft

Woonhuis

Oude Delft 123
2611BE Delft
Zuid Holland

Bouwjaar: tweede kwart 18e eeuw (voorste gedeelte) 18e eeuw (roedenverdeling)


Beschrijving van Sociëteit Tyche (Delftsche Studenten Bond)

Patriciershuis, waarvan het voorgedeelte XVIIIb onder dwars schilddak. Achter twee oudere panden onder evenwijdige schilddaken. Vijf vensterassen brede lijstgevel met in hardsteen gebeeldhouwde vensteromlijstingen en middentravee, alles in Lod. XIV-stijl. Hardstenen plint, getoogde keldervensters en gesneden lijst met consoles Lod. XIV. Roedenverdeling stijl XVIII. Stoep. Achtergevel in strakke Empirevormen met risalieten. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 12009
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De Delftsche Studenten Bond (DSB) is een studentenvereniging in Delft, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De vereniging is opgericht op 30 oktober 1897.

De DSB is de op één na oudste studentenvereniging van Delft. De vereniging is lid van de Federatie van Unitates en Bonden en kent een beperkte ontgroening. Het grondbeginsel van de vereniging is de gelijkwaardigheid van de leden; een eerstejaars lid heeft dezelfde rechten en plichten als ieder ander lid. Samen met het ledenaantal van ongeveer 400 leden (2018) zorgt dit ervoor dat persoonlijke contacten makkelijk gelegd worden.

Het logo van de Delftsche Studenten Bond is de skyline van de stad Delft, met op de achtergrond de opkomende zon. De vereniging is aangesloten bij de Verenigingsraad Delft.

Oprichting

De DSB was de eerste studentenvereniging in Delft die werd opgericht als alternatief voor een lidmaatschap bij het Delftsch Studenten Corps (DSC). Een groep studenten besloot tot oprichting omdat ze zich bij het DSC niet kon vinden in de gang van zaken. Met name de ontgroening en de hoge kosten van het lidmaatschap waren een punt van kritiek. De groep zag echter wel het nut in van het principe van de vereniging, getuige het citaat "voor de ontwikkeling van geest en karakter, voor de menschwording der jongelui, die, pas schooljongens nog, in Delft komend zelfstandig moeten zijn, is samengaan noodzakelijk".

De oprichting van de DSB vond plaats in een pand aan de Houttuinen, vlak langs het Station Delft. Het oprichtingsdocument van de nieuwe vereniging telde 90 handtekeningen (in een tijd dat de toenmalige Polytechnische School te Delft, de huidige Technische Universiteit Delft, zo'n 450 studenten telde).

De oprichters zagen hun eigen vereniging overigens mogelijk slechts als een oplossing van tijdelijke aard, die opgeheven zou worden zodra het DSC zijn beleid op een aantal punten zou hebben aangepast. Een fragment uit een brief die dhr. Simon Visker, één van de oprichters, in 1917 aan de toenmalige voorzitter van de DSB schreef, vermeldt namelijk de tekst "... De Bond [droeg] van den aanfang af het karakter weer te moeten verdwijnen, zoodra het Corps de beletselen wegnam voor het verenigen van allen, die een georganiseerd studentenleven wenschten".

De reactie van de corpsleden was niet onverdroten positief. Door middel van pesterijtjes en negeren probeerden de leden van het DSC in de beginjaren te laten merken dat zij niet gelukkig waren met de nieuwe vereniging. Pas in 1920 besloot het Corps de DSB als vereniging te erkennen.

Structuur

De Delftsche Studenten Bond heeft een verticale structuur. Binnen de vereniging zijn bijna alle leden lid van zogenaamde colleges: vriendengroepen waar leden van alle jaargangen bij horen. Voordelen van deze structuur zijn bijvoorbeeld dat nieuwe leden snel geïntegreerd raken in de vereniging. Ook blijven ouderejaars hierdoor betrokken bij de vereniging en zijn vaak nog erg actief. Het is ook mogelijk om als eerstejaars een jaargroep op te richten, die later kan uitgroeien tot een nieuw college.

Sociëteit

Sociëteit "Tyche", Oude Delft 123

De vereniging is sinds 1953 gevestigd in Sociëteit "Tyche", vernoemd naar de Griekse godin van het lot. Tyche is een monumentaal pand in het centrum van Delft. Van maandag tot en met donderdag is de sociëteit geopend vanaf 17.00.

Het pand bevat vele ruimtes, waaronder een grote achterzaal voor borrels, een voorzaal (die in 1997 geluidsdicht is gemaakt) voor feesten of muziekrepetities, een kelderbar met speciaalbier en mogelijkheden voor kroegsporten zoals darten en poolen.

Op de eerste verdieping is 'open eettafel Tyche' gevestigd, waar op de dagen dat de sociëteit open is van 18.00 tot 19.30 een goedkope maaltijd te verkrijgen is. Per dag komen er ongeveer 80 eters, zowel leden als niet-leden.

Onderverenigingen

Naast colleges kent de DSB ook onderverenigingen, waarvan sommigen zelfs uniek zijn in Delft. Onderverenigingen bieden mogelijkheden tot sport en cultuur. Sommige onderverenigingen zijn wekelijks actief, anderen organiseren een paar keer per jaar een activiteit.

Voorbeelden van onderverenigingen zijn teamsporten, klimmen, zeilen, schieten, (kaart/bord)spelen, muziek (band, DJ etc.), toneel, tourfietsen, bierbrouwen, autopuzzelritten en debatteren.

Externe links

Amsterdam:ASC/AVSV · L.A.N.X. · NoNoMes · SSRA · Unitas S.A.
Delft:C.S.R.· DSB · DSC · Sanctus Virgilius · Sint Jansbrug
Den Haag:HSV
Eindhoven:Demos · E.S.C. · SSRE
Enschede:Audentis et Virtutis · Taste
Groningen:Albertus Magnus · Cleopatra · Dizkartes · Unitas S.G. · Vindicat
Leiden:Minerva · Augustinus · SSR-Leiden · Catena · Quintus
Maastricht:Circumflex · KoKo · Tragos
Nijmegen:Carolus Magnus · Ovum Novum
Rotterdam:NSR · Sanctus Laurentius · S.S.R.-Rotterdam · RSG · RSC · RVSV
Tilburg:Plato · Sint Olof
Utrecht:UMTC · Unitas S.R. · U.V.S.V./N.V.V.S.U. · USC · Veritas
Wageningen:Ceres · Franciscus Xaverius · SSR-W

Monumenten in de buurt van Sociëteit Tyche (Delftsche Studenten Bond) in Delft

Pand met dwars zadeldak en lage bovenverdieping

Oude Delft 125
Delft
Pand met dwars zadeldak en lage bovenverdieping. Lijstgevel (XIXA).

Patriciershuis

Oude Delft 121
Delft
Patriciershuis; voorgedeelte XVIIIb (?) onder omlopend schilddak, waarachter twee oudere huizen onder evenwijdige daken. Lijstgevel ter bree..

Pand onder schilddak en met gepleisterde lijstgevel

Oude Delft 127
Delft
Pand onder schilddak en met gepleisterde lijstgevel (XIXa). De benedenvensters hebben geprofileerde dorpels. Stoep met stoeppaal.

Hoekpand Kloksteeg met omlopend schilddak en eenvoudige gevel van drie vensterassen onder rijk gesneden Lod. XIV-lijst. In de Kloksteeg tuinmuur met p ..

Oude Delft 119
Delft
Hoekpand Kloksteeg met omlopend schilddak en eenvoudige gevel van drie vensterassen (XVIIIb) onder rijk gesneden Lod. XIV-lijst. In de Kloks..

Pand onder dwars schilddak en met lijstgevel

Oude Delft 129
Delft
Pand onder dwars schilddak en met lijstgevel (XIXc). De kroonlijst heeft consoles in imitatie Lod.XIV-stijl. Getoogde vensters. Oude achterh..

Kaart & Routeplanner


Foto's (5)