Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint Elisabethweeshuis in Culemborg

Woonhuis

Herenstraat 29
4101BR Culemborg
Gelderland

Bouwjaar: Tussen 1557 en 1560


Beschrijving van Sint Elisabethweeshuis

St.Elisabethweeshuis. Tussen 1557 en 1560 uit een legaat van gravin Elisabeth van Culemborg gebouwd complex, bestaande uit twee ongeveer haakse vleugels en een kapel, toegankelijk door een poort in het pand Herenstraat 29-31, Westvleugel gerestaureerd in 1960. Aan de westzijde de langgerekte meisjesvleugel, waaronder een monumentale, tweebeukige kelder met bakstenen zuilen en kruisgewelven die op bakstenen kolonetjes rusten, waarvan enkele gebeeldhouwde kraagstenen hebben. Van de zaal hierboven is het zuidelijk deel in 1800 als regentenkamer afgescheiden, hierin een schouw met stucwerk van F.M.Beretta. Op de verdieping en in de keuken gesneden sleutelstukken. In de oostgevel een gebeeldhouwde wapensteen met renaissanceomlijsting, gepolychromeerd. Aan de noordzijde de jongensvleugel, die tevens tot verblijf der geestelijke verzorgers diende. De zuidgevel hiervan heeft vensters met geprofileerde korfbogen en een deur met gesneden bovenlicht (1801). Haaks op de jongensvleugel aan de oostzijde de smalle kapel met natuurstenen ingangsomlijsting en vensters met korfbogen. Het complex bezit zadeldaken, waarvan de eindgevels schoorstenen met windkappen hebben. De westvleugel wordt gedekt door een dubbel zadeldak met zakgoot, aansluitend tegen dubbele topgevels. Het poortgebouw aan de Herenstraat wordt bekroond door een zadeldak, heeft aan de voorzijde een poortomlijsting met geblokte pilasters en siervazen (1782-1785), aan de achterzijde twee vensters in korfboognissen boven de doorgang en inwendig op de verdieping een kruisribgewelf en natuurstenen kraagstenen. Fragmenten van een 16e eeuwse schouw tegen de noordwand. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 11545
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Sint Elisabethweeshuis in Culemborg

Muurfragment

Herenstraat 29
Culemborg
Aan de westzijde van de oude stad een muurfragment tussen de tuin van het Elisabethweeshuis en de Goilberdingerstraat, van belang uit oogpun..

Refugie van de Abdij van Marienwaard

Herenstraat 29A
Culemborg
Oudtijds de Refugie van de Abdij van Marienwaard. In oorsprong laat- middeleeuws pand ter breedte van vijf vensterassen met verdieping en ho..

Pand met begane-grond met hoog zadeldak, evenwijdig aan de straat tussen trapgevels, waarvan de linker verminkt

Goilberdingerstraat 6
Culemborg
Laat-middeleeuws pand met begane-grond met hoog zadeldak, evenwijdig aan de straat tussen trapgevels, waarvan de linker verminkt. Gepleister..

Pand met verdieping en hoog zadeldak tussen puntgevels

Herenstraat 37
Culemborg
Pand met verdieping en hoog zadeldak tussen puntgevels, waarschijnlijk laat-middeleeuws.

Pand met verdieping en zadeldak tussen puntgevels

Goilberdingerstraat 15
Culemborg
Pand met verdieping en zadeldak tussen puntgevels, 17e eeuw. Gepleisterde lijstgevel, waarin deurpilasters met verdiepte panelen en hoofdges..

Kaart & Routeplanner