Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Adriaanskerk in Dreischor

Kerkelijk Gebouw

Ring 1
4315AE Dreischor (gemeente Schouwen Duiveland)
Zeeland

Bouwjaar: 14e-15e eeuw


Beschrijving van Sint-Adriaanskerk

Ned. Herv. Kerk. Tweeschepige hallenkerk opgetrokken van baksteen met natuurstenen banden in de toren. Zuiderpand XIVd, waarvan koor thans ingericht als grafkapel. Haaks op de as der kerk staande, slechts door een gang met de zuidmuur verbonden consistorie, overwelfd, met gebeeldhouwde kraagstenen en schouw midden XV. Hierboven een met spiltrap bereikbare bovenruimte met schouw en ziende kap. Noorderpand XVId met noorderdwarsbeuk en koor. De vroeger aanwezige muurschilderingen zijn op een enkele na verdwenen. Inwendig: preekstoel plm. 1700. Doophek met bankje XVII B. Banken XVIIc en d. Marmeren grafmonument voor Cornelis Ockerse en Johan Daniel Ockerse plm 1745 door H.Seunties. Marmeren grafmonument voor Petrus Mogge plm 1756. Smeedijzeren hek en beschilderd houten schotwerk ter afsluiting van het verhoogde zuiderkoor waarin de hiervoor genoemde monumenten zich bevinden. Aantal grafzerken. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 11162
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Adriaanskerk
De Sint-Adriaanskerk
De Sint-Adriaanskerk
Plaats Dreischor
Portaal  Portaalicoon   Christendom
Interieur van de Sint-Adriaanskerk
Grafkapel in de Sint-Adriaanskerk

De Sint-Adriaanskerk is een protestantse tweeschepige hallenkerk in Dreischor, gebouwd tussen circa 1342 en 1450. Voor de reformatie was de kerk gewijd aan de heilige Adrianus en in gebruik als parochiekerk. Het gebouw staat op een cirkelvormige brink met daaromheen een gracht.

Geschiedenis

Halverwege de 14e eeuw, vermoedelijk in 1342, werd begonnen met de bouw van het vijfzijdige koor. De stenen waren afkomstig van sloop, maar hoewel Dreischor in deze tijd bijna twee eeuwen bestond zijn er geen gegevens dat het dorp eerder over een kerk beschikte.[1] Rond 1400 werd het koor voorzien van een houten tongewelf.

Na 1400 werden het schip (noordbeuk), noorderzijkapel en zuidbeuk gebouwd. Het rondlopende metselwerk en de koolbladige kapiteelversiering van de zuilen wijzen erop dat deze volgens één plan zijn gebouwd.[2] Het schip is opgedeeld in zeven traveeën, de zuidbeuk in zes.

De toren aan de westzijde van de kerk kwam als laatste gereed. Al tijdens de bouw begon deze te verzakken, wat tijdens de bouw steeds gecorrigeerd werd zodat de toren enigszins krom is. Aan de zuidzijde van de toren staat een traptoren met stenen spits.

In 1867 werd de toren door de bliksem getroffen en ging de klok verloren. Tijdens de restauratie die volgde werden de vier hoektorentjes verwijderd.[3] De klok werd vervangen door een klok uit 1632, afkomstig van de kort ervoor gesloopte Vlissingse poort in Middelburg.

Van 1959 tot 1968 vond een restauratie van de kerk plaats, waarbij veel van wat in de eeuwen ervoor was verminkt werd hersteld.

De ramp van 1953

Watersnoodramp van 1953 laat met 531 slachtoffers op Schouwen-Duiveland waarvan 32 in de buitenwijken van Dreischor. In de plaats is één huis ingestort, de slachtoffers vielen onder diegenen die hun huizen hadden verlaten. In het centrum van het dorp stond het water "schouderhoog". In de kerk werd het interieur zwaar beschadigd en het harmonium ging verloren. Het Zweedse volk schonk de kerk een nieuw orgel met 1100 pijpen. De grafkelder onder het monument van de ambachtsheren werd leeggepompt. De drie in loden kisten begraven stoffelijke overschotten zijn intact gebleven[4].

Grafkapel

In het oostelijke deel van de zuidbeuk bevindt zich een 18e-eeuwse grafkapel voor de ambachtsheren van Dreischor. De kapel heeft een verhoogde vloer, waaronder de eigenlijke grafkelder zich bevindt, en wordt afgesloten door een smeedijzeren hek.

In het midden is het grafmonument van de broers Cornelis (1672 - 1728) en Johan Ockersse (1668 - 1742). Het marmeren epitaaf in Lodewijk XIV-stijl is gemaakt door Nicolaas Seuntjes. Aan de noordzijde van de kapel is het grafmonument van Pieter Mogge (1698 - 1756). Het monument in Lodewijk XV-stijl is ontworpen door Anthony Wapperon en gemaakt door Matthijs van Norgen. Het houten gewelf van de kapel is omstreeks 1750 door Pieter Bossenblij voorzien van een monochrome beschildering met allegorische voorstellingen.[5]

Afbeeldingen

Literatuur

  • Sietse van der Hoek, "Tot in eeuwigheid", Spectrum 1994

Monumenten in de buurt van Sint-Adriaanskerk in Dreischor

Toren Sint-Adriaanskerk

Ring 1
Dreischor (Gemeente Schouwen Duiveland)
Kerktoren. Slanke bakstenen westtoren XIVd, drie geledingen bekroond door boogfries en latere spits; aangebouwde ronde traptoren. In de tore..

Travalje

Ring 9Ongd
Dreischor (Gemeente Schouwen Duiveland)
Travalje.

Raadhuis

Ring 2
Dreischor (Gemeente Schouwen Duiveland)
Raadhuis. Pand met trapgevel 1637 van gele baksteen met strekken en togen in rode baksteen. Toppilaster op een gebeeldhouwd kopje. Drie geve..

Dubbeldakig pand met brede door middel van een lijst afgeknotte geverfde lijstgevel

Ring 12
Dreischor (Gemeente Schouwen Duiveland)
Dubbeldakig pand met brede door middel van een lijst afgeknotte geverfde lijstgevel, XVIIIc-XIXa.

De Kazerne

Ring 3
Dreischor (Gemeente Schouwen Duiveland)
Huis met langsgevel aan de Ring XVIII. Gepleisterde lijstgevel van oudere datum. Onregelmatige indeling, rechter deel boven kelder. Restante..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)