Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Onder het pand, dat zelf niet voor bescherming in aanmerking komt, is de kelder van het huis van Renesse (plm 1500) bewaard: overdekt door tongewelven, in twee helften gescheiden door korfbogen op pil .. in Breda

Woonhuis

Reigerstraat 22
4811XB Breda
Noord Brabant


Beschrijving van Onder het pand, dat zelf niet voor bescherming in aanmerking komt, is de kelder van het huis van Renesse (plm 1500) bewaard: overdekt door tongewelven, in twee helften gescheiden door korfbogen op pil ..

Onder het pand Reigerstraat 22, dat zelf niet voor bescherming in aanmerking komt is de kelder van het huis van Renesse (plm 1500) bewaard: overdekt door tongewelven, in twee helften gescheiden door korfbogen op pilasters en twee zuilen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 10289
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Een tongewelf is een type gewelf dat vooral voorkwam in de Romaanse bouwkunst.

Omschrijving

Schematische doorsnede van een tongewelf
Tongewelf in de St. Johannkerk in het Duitse Herpf

Een tongewelf is een type gewelf dat over de gehele lengte dezelfde vorm heeft en waarvan de dwarsdoorsnede een halve cirkel vormt, zodat het gewelf een halve cilinder vormt. Ook zijn varianten bekend waarbij de boog een ellips-, korf-, parabool- of spitsboog (spitstongewelf) vormt. Tongewelven in strikte zin zijn gemetseld, echter worden ook houten en gepleisterde overkappingen met dezelfde vorm tongewelven genoemd.

Het gemetselde gewelf werd veel toegepast in de romaanse bouwstijl. Het gewelf ontstaat door de muren in een boogvorm op te metselen, zodat de kruin van het gewelf uit één rechte lijn bestaat. Het tongewelf werd waarschijnlijk toegepast in Mesopotamië door de Babyloniërs om de hangende tuinen van Babylon te verwezenlijken, die niet bewaard zijn gebleven.

Het tongewelf is het eenvoudigste gewelftype. Het heeft een grote draagkracht maar een grote zijdelingse druk op de muurdelen. Deze moeten hierdoor zeer dik zijn en kunnen slechts kleine raamopeningen bevatten. Door de grote belasting konden scheuren optreden evenwijdig aan de as; om de schade te beperken werden soms gordelbogen toegepast. Bij veel romaanse bouwwerken werden de tongewelven later vervangen door de sterkere kruisgewelven en kruisribgewelven. Houten tongewelven, die door hun geringe gewicht de constructie niet noemenswaardig belasten, werden op grote schaal toegepast in de late gotiek, het classicisme en de barok.

Zie ook

Externe linkMonumenten in de buurt van Onder het pand, dat zelf niet voor bescherming in aanmerking komt, is de kelder van het huis van Renesse (plm 1500) bewaard: overdekt door tongewelven, in twee helften gescheiden door korfbogen op pil .. in Breda

Pand een geheel vormend met het buurpand nr 28

Reigerstraat 26
Breda
Pand een geheel vormend met het buurpand nr 28. Gebosseerd geelgepleisterde lijstgevel.

Pand een geheel vormend met het buurpand nr 26

Reigerstraat 28
Breda
Pand een geheel vormend met het buurpand nr. 26. Gebosseerd geelgepleisterde lijstgevel.

Pand met gebosseerd gepleisterde lijstgevel met kroonlijst met triglyphen

Reigerstraat 30
Breda
Pand met gebosseerd gepleisterde lijstgevel met kroonlijst met triglyphen, begin 19e eeuw. Met 17e eeuwse achtertopgevel.

Huis onder dwars schilddak en met gebosseerd geelgepleisterde lijstgevel

Reigerstraat 14
Breda
Huis onder dwars schilddak en met gebosseerd geelgepleisterde lijstgevel. In de zijgevel ramen met kleine roedenverdeling op de eerste verdi..

Den Arent

Reigerstraat 32
Breda
17e eeuws huis "Den Arent" met trapgevel, zandstenen geprofileerde dekplaten op de treden. Belangrijke situatie op hoek Schoolstraat, Haverm..

Kaart & Routeplanner

Route naar Onder het pand, dat zelf niet voor bescherming in aanmerking komt, is de kelder van het huis van Renesse (plm 1500) bewaard: overdekt door tongewelven, in twee helften gescheiden door korfbogen op pil .. in Breda

Foto's (3)