Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Karmelietenklooster in Boxmeer

Kerkelijk Gebouw

Steenstraat 39
5831JA Boxmeer
Noord Brabant

Bouwjaar: tussen 1653 en 1709


Beschrijving van Karmelietenklooster

Carmelietenklooster, gesticht in 1652 en bestaande uit vier vleugels die een gewelfde kloostergang omsluiten. Poortgebouw tussen kerk en klooster, met bogen en graatgewelf en met rustiek verband in baksteen, met dorische pilasters en hoofdgestel; in het poortgebouw de toegang tot het slot, in klassicistische stijl geheel in geprofileerde en gekapte baksteen uitgevoerd; met jaartal 1653. Boven de doorgang in dit poortgebouw de wapens van graaf Albert van den Bergh en Madeleine de Cusance. De noordelijke en de oostelijke vleugel uit 1653 en volgende jaren, met in baksteen uitgevoerd blokverband om de vensters, welke door profiellijsten ingesloten spitse boogvelden hebben, versierd met vlak cartouche-ornament, in het metselwerk uitgehakt. Zuidelijke en westelijke vleugel in 1707 voltooid, vensters met natuursteenomlijsting en segmentvormig overtoogd. Aan de zuidzijde het voormalige Gymnasium, in 1707 gebouwd (jaarankers), aan de Steenstraatzijde bekroond door een top met dubbelgezwenkte booglijnen, voorzien van toppilaster, een ronde nis met portretbuste, waterlijsten en natuurstenen vensteromlijstingen. In de met gestucadoorde graatgewelven op consoles overkluisde kloostergang achttien gebrandschilderde glazen, na oorlogsschade hersteld, mogelijk naar ontwerp van Abraham van Diepenbeeke; de voorstellingen, gewijd aan de Carmel, omlijst door cartouches en bekroond door de wapens van de stichters (de grafelijke heren en hun familie); achtereenvolgens als hoofdgegeven de Carmelheiligen Elias, Eliseus, Teleaphorus, S erapion (1634), Anastasius (1655), Gerardus, Joseph (1655), Angelus (1680), Lodewijk (1664), Simon Stock (1655), Francus (1655), Albertus (1684), Jacobus de Ossa, Petrus Thomas, de Processie van Chester (1684) Avertanus en Romaeus, Maria Magdalena de Pazzi (1664) en het heilig Bloed mirakel (1684). Geschilderde portretten van graaf Albert van den Bergh, tweemaal diens vrouw Madeleine de Cusance, graaf Oswald van den Bergh, diens vrouw Maria Leopoldina van Rietberg, Franz von Hohenzollern van den Bergh, diens vrouw Maria Catharina Truchsess von Waldburg-Zeil, Johan Baptist van den Bergh en Hohenzollern, Maria Theresia van den Bergh en Hohenzollern (als stiftsdame van Remiremont). Voorts schilderijen Aanbidding der Wijzen (17e eeuw) driemaal een Kruisiging (alle 17e eeuw), Pieta, Emmausgangers (17e eeuw). Aan de achterzijde van het klooster de ommuurde kloostertuin; een hoge muur, afgedekt met een ezelsrug en opgetrokken in rode handvorm baksteen in kruisverband; in de muur twee tegeltableau's met voorstelling en van de Moeder Gods met het Kind (onderschrift "DILECTUS MEUS MIHI ET EGO ILLI") en H. Josef met het Kind (onderschrift "ST. JOSEF"). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 10031
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Karmelietenklooster

Het karmelietenklooster is een klooster te Boxmeer. Het bevindt zich vlak bij de Sint-Petrusbasiliek en werd tussen 1653 en 1709 gebouwd.

Geschiedenis

Karmelieten bestonden in de Noordelijke Nederlanden te Haarlem (1270), Schoonhoven (1330), Woudsend (1337), IJlst (1387) Utrecht (1468) en Oudorp (1477). Karmelietessenkloosters ontstonden te Haarlem (1465) en Rotterdam (1482). Door de reformatie verdwenen deze kloosters. In de Zuidelijke Nederlanden bevond zich een karmelietenklooster te Brussel (omstreeks 1250) en een karmelietessenklooster te Vilvoorde (omstreeks 1460).

Het karmelietenklooster te Boxmeer werd gesticht in 1653 door Albrecht van den Bergh en Madeleine de Cusance, heer en vrouwe van Boxmeer. Zij gingen daartoe een overeenkomst aan met de karmelieten in de Zuidelijke Nederlanden. In 1672 werd ook een karmelietessenklooster gesticht.

Vanaf 1926 woonde Joseph Timmers tijdens zijn noviciaat enige jaren in het klooster. Hij werd later als prof. dr. J.J.M. Timmers een bekend kunsthistoricus.

Vanuit de kloosters van de karmelieten en de karmelietessen zijn diverse stichtingen gedaan. Dit is begonnen in 1855 met een stichting te Zenderen. Vanuit Boxmeer en Zenderen is de gehele Nederlandse Karmelprovincie uit deze kloosters voortgekomen, terwijl ook kloosters zijn gesticht in Indonesië, de Philipijnen en Brazilië. Sedert 1991 functioneert het karmelietenklooster als landelijk vormingshuis voor de Nederlandse Karmelprovincie.

Gebouw

Het karmelietenklooster bestaat uit vier vleugels die om een kloostergang gegroepeerd zijn. In het klooster bevinden zich achttien prachtige glas-in-loodramen uit de zeventiende eeuw, met ontwerpen van Abraham van Diepenbeeck. Andere bijzondere stukken die we in het klooster aantreffen zijn zes olieverfschilderijen uit het Kasteel met daarop drie generaties graven en gravinnen van het Huis Bergh en het Huis Hohenzollern, uit de 17e en de 18e eeuw. Het klooster zelf wordt op passende wijze geflankeerd door de Latijnse school uit 1707 en een poortgebouw uit 1653. Dit is voorzien van Renaissance versieringen. Deze versieringen zijn aan de tuinzijde en niet aan de buitenzijde aangebracht. Dit symboliseert het feit dat Karmelieten wel in de wereld, maar niet van de wereld zijn. In dit klooster werkte de componist Benedictus Buns (1641-1716).

Externe link


Monumenten in de buurt van Karmelietenklooster in Boxmeer

De Boomgaard

Steenstraat 37
Boxmeer
Inleiding HOTEL de Boomgaard, oorspronkelijk met stalhouderij en koetsierswoning, werd gebouwd in 1902 in opdracht van P.H. Esser. Het ont..

R.K. Kerk van St. Petrus vanwege Eikehouten oxaal

Steenstraat 41
Boxmeer
R.K. Kerk van St. Petrus vanwege Eikehouten oxaal, 1634 gesneden door Jan Werkens uit Venray. Vijf bogen op gegroefde korinthische kolommen;..

Huis onder zadeldak en met in- en uitgezwenkte topgevel, met sieranker

Steenstraat 32
Boxmeer
Huis onder zadeldak en met in- en uitgezwenkte topgevel, met sieranker, 18e eeuw.

Huis onder zadeldak en met in- en uitgezwenkte topgevel met pleisterwerk

Steenstraat 26
Boxmeer
Huis onder zadeldak en met in- en uitgezwenkte topgevel, 18e eeuw, met 19e eeuws pleisterwerk.

Huis onder zadeldak tussen achtertopgevel en in- en uitgezwenkte voorgevel, 18e eeuw, met 19e-eeuws pleister- en stucwerk.

Steenstraat 56
Boxmeer
Huis onder zadeldak tussen achtertopgevel en in- en uitgezwenkte voorgevel, 18e eeuw, met 19e eeuws pleister- en stucwerk.

Kaart & Routeplanner